Cultuurgoed - Lijsten
Eén van de 7 doelstellingen van Het Orgaan betreft het verbreden van het
cultuurgoed in algemene zin. Vandaar dat Het Orgaan oplet. En inventariseert.
En noteert. Alles wat naar cultuurgoed riekt wordt vastgelegd. En ontsloten.
Voor hier en nu, maar ook voor het nageslacht.
 
   
   Lijsten
 
  [terug naar cultuurgoed]
LaVolta
 
         
cultuurgoed   ideeen   projecten   home   statuten